การบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Management Solution)

waste water discharge

เราจัดเตรียมวิธีการทางชีวภาพเพื่อช่วยปรับปรุงและลดปริมาณการปล่อยน้ำเสียที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น

We provide economical biological solution to help improved waste water dischargePresentation1 and we many proven record ranging from:


Presentation1

  • บ่อบำบัดน้ำเสีย (WWTP / STP)
  • บ่อส้วม หรือบ่อเกรอะ (Septic Tanks)
  • บ่อ AS / บ่อตะกอน บึงพักน้ำ (Activated Sludge Tanks / Lagoons)
  • บ่อบำบัดน้ำเสียในปั๊มน้ำมัน (POME)

Contact Us for more details

กรณีศึกษา (Case studies):-

1. แอสคอทท์ สาธร บางกอก (ASCOTT Sathorn Bangkok)

โรงแรม หรือเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์มีห้องพักมากกว่า300 ห้อง มีการใช้น้ำมากกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะเห็นได้ว่า พารามิเตอร์น้ำเสียได้รับการปรับปรุงและดีขึ้นตั้งแต่ปี 2014

A 300+ Rooms Serviced Apartment Hotel with more than 200 m3 water consumed daily have seen the waste water parameters improved since 2014.

Presentation5

2. ผลการดูแลบ่อบำบัดสุดท้ายก่อนที่จะมีการปล่อยออกสู่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ (Treatment Results from Effluent Tank)

โรงแรมระดับ 5 ดาว เห็นได้ชัดเจนว่า มีการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ และดีขึ้นภายในไม่ถึง 1 เดือนนับจากวันที่ใช้งาน

A 5-star Hotel seen the Effleunt Discharge improved significantly in less than 1 month of applying

ผลการบำบัดน้ำเสีย

 3. VIRGIN COCO – โรงงานที่กาญจนบุรี (Virgin Cocoa – Kanchanaburi Factory)โรงงานผลิตขนมท้องม้วนซึ่งใช้กระทิเป็นส่วนประกอบหลัก จะเห็นได้ว่าการบำบัดน้ำเสียประสบความสำเร็จภายในระยะเวลา 4 เดือน ด้วยงบประมาณที่จำกัดไว้ BOD ลดลงมากกว่า 99% และอยู่ภายในที่พารามิเตอร์อนุญาต

A cookies factory that uses coconut milk as main ingredient that seen the waste water successfully treated within limited budget over 4 months BOD dropped more than 99% and within the discharge parameter permitted.Presentation6.jpg