การบำบัดน้ำเสีย (WASTE WATER MANAGEMENT SOLUTION)

เราจัดเตรียมวิธีการทางชีวภาพเพื่อช่วยปรับปรุงและลดปริมาณการปล่อยน้ำเสียที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น

WE PROVIDE ECONOMICAL BIOLOGICAL SOLUTION TO HELP IMPROVED WASTE WATER DISCHARGE AND WE MANY PROVEN RECORD RANGING FROM:

  • บ่อบำบัดน้ำเสีย (WWTP / STP)
  • บ่อส้วม หรือบ่อเกรอะ (SEPTIC TANKS)
  • บ่อ AS / บ่อตะกอน บึงพักน้ำ (ACTIVATED SLUDGE TANKS / LAGOONS)
  • บ่อบำบัดน้ำเสียในปั๊มน้ำมัน (POME)
CONTACT US FOR MORE DETAILS

 

กรณีศึกษา (CASE STUDIES):-

1. แอสคอทท์ สาธร บางกอก (ASCOTT SATHORN BANGKOK)

โรงแรม หรือเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์มีห้องพักมากกว่า300 ห้อง มีการใช้น้ำมากกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะเห็นได้ว่า พารามิเตอร์น้ำเสียได้รับการปรับปรุงและดีขึ้นตั้งแต่ปี 2014

A 300+ ROOMS SERVICED APARTMENT HOTEL WITH MORE THAN 200 M3 WATER CONSUMED DAILY HAVE SEEN THE WASTE WATER PARAMETERS IMPROVED SINCE 2014.

Presentation5

2. ผลการดูแลบ่อบำบัดสุดท้ายก่อนที่จะมีการปล่อยออกสู่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ (TREATMENT RESULTS FROM EFFLUENT TANK)

โรงแรมระดับ 5 ดาว เห็นได้ชัดเจนว่า มีการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ และดีขึ้นภายในไม่ถึง 1 เดือนนับจากวันที่ใช้งาน

A 5-STAR HOTEL SEEN THE EFFLEUNT DISCHARGE IMPROVED SIGNIFICANTLY IN LESS THAN 1 MONTH OF APPLYING

ผลการบำบัดน้ำเสีย

3. VIRGIN COCO – โรงงานที่กาญจนบุรี (VIRGIN COCO – KANCHANABURI FACTORY)

โรงงานผลิตขนมท้องม้วนซึ่งใช้กระทิเป็นส่วนประกอบหลัก จะเห็นได้ว่าการบำบัดน้ำเสียประสบความสำเร็จภายในระยะเวลา 4 เดือน ด้วยงบประมาณที่จำกัดไว้ BOD ลดลงมากกว่า 99% และอยู่ภายในที่พารามิเตอร์อนุญาต

A COOKIES FACTORY THAT USES COCONUT MILK AS MAIN INGREDIENT THAT SEEN THE WASTE WATER SUCCESSFULLY TREATED WITHIN LIMITED BUDGET OVER 4 MONTHS BOD DROPPED MORE THAN 99% AND WITHIN THE DISCHARGE PARAMETER PERMITTED.

Presentation6

Comments are closed.