ด้านโรงแรมและร้านอาหาร (HOSPITALITY AND F&B OUTLET WASTE AND HYGIENE MANAGEMENT)

high waste management & desludging cost yet waste

การจัดการบำบัดน้ำเสียและค่าใช้จ่ายในการขจัดคราบตะกอนยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

High waste management and desludging cost yet waste issue remained unsolved.

เราอยู่ที่นี่เพื่อมอบวิธีการแก้ปัญหาที่ปราศจากความยุ่งยาก ประหยัดและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

WE ARE HERE TO PROVIDE A COMPLETELY HASSLE FREE, ECONOMICAL AND EFFECTIVE SOLUTION AS WELL AS MOST IMPORTANTLY ENVIRONMENTAL FRIENDLY !!!!

กรณีศึกษา (Case Studies):-

หนึ่งในโรงแรมระดับ 6 ดาวที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงเทพฯ เป็นลูกค้าของเรามาเกือบ 5 ปี บ่อดักไขมันยังสามารถใช้งานได้ดี ด้วยวิธีการของเรา ทำให้ไม่เคยต้องดูดบ่อดักไขมันเลย นับตั้งแต่ที่มีการดูดล่าสุดในเดือนสิงหาคม 2013

ONE OF THE MOST PRESTIGE’S 6-STAR HOTEL IN BANGKOK, HAVE BEEN OUR LOYAL CUSTOMER FOR ALMOST 5 YEARS, A GREASE TRAP THAT REMAINED LIQUID THRU OUT THE TIME THAT USING OUR SOLUTION. NO MORE MANUAL DESLUDGING SINCE AUG 2013Slide14บ่อดักไขมันมีสภาพดีขึ้น ผลการดำเนินงานภายใน 1 เดือน

GREASE TRAP IMPROVEMENT RECORDED WITHIN 1 MONTHSentinel Profile 2018 Internet Versionช่วยให้ท่อไม่ตันและทำบ่อดักไขมันขนาดเล็กใต้อ่างล้างจานดูแลรักษาง่ายขึ้น ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และปราศจากกลิ่นเหม็นรบกวน

WE HELPED PREVENT PIPE CLOGGED AND MAKING MINI GREASE TRAP MAINTENANCE EASY, CHEAP AND HASSLE FREE!

 

grease trap peppina b4-Before
ก่อนใช้ (Before)
1517580411354
หลังใช้ (After)

   

IMG-20171121-WA0011

CONTACT US FOR MORE DETAILS

Comments are closed.