การฟื้นฟูการเกษตรและดิน (Agricultural and Soil Remediation)

 

กรณีศึกษา (Case Studies):-

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินทรีย์ชีวภาพในการทำฟาร์ม ประเทศมาเลเซีย

เราได้จัดเตรียมสูตรสำหรับการเลี้ยงปลา เพื่อช่วยลดความหนาแน่นของปริมาณแอมโมเนียรวมในบ่อเลี้ยงปลา ทำให้ปลาเหล่านี้สามารถรับประทานอาหารได้ดีและขับถ่ายได้มากขึ้น แก้ปัญหาการขาดปุ๋ยของพืชได้ นอกจากนี้เจ้าของฟาร์มยังใช้สูตร “AGROW” เพื่อเสริมการเจริญเติบโตของผัก

หลังจาก 2 สัปดาห์ในการใช้งานกับบ่อปลา ทำให้แอมโมเนีย คงที่อยู่ที่ 1PPM เปรียบเทียบกับ 5PPM ในช่วงก่อนหน้า และพืชผักเจริญเติบโตได้ดีตั้งแต่นั้นมา

Application on integrated organic aquaphonics farming in Malaysia

We provided a aquamarine formula to help significantly reduced the ammonia in the fish tank, thus the fish are able to eat & produce more feces and solving the lack of fertilizers for the plants. The owner also apply our “AGROW” to supplement the vegetable growth.

After 2 weeks of applying, the fish tank ammonia is maintained below 1ppm compared to 5ppm previously. And the vegetable are growing well since.Presentation4

 

การย่อยฟางข้าว (Rice Straw Composter)

ไม่ต้องเผาฟางข้าวอีกต่อไป

No more burning required!!!

Rice Straw Photo (Before)
ภาพก่อนการใช้สูตรของเรา (BEFORE)
Rice Straw Photo (After)
ภาพหลังจากใช้สูตรของเรา (AFTER)

สนามกอล์ฟกึ่งออร์แกนิก (Organic Golf Course)

20170628_141859

20170628_140131

สนามกอล์ฟที่ใช้วิธีการปราศจากสารเคมี เราสามารถช่วยสนามกอล์ฟประหยัดได้มากกว่า 90% ของการใช้เคมีภัณฑ์ทั้งหมด เช่น สารกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย

และส่วนที่ดีที่สุด คือ เราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดสารพิษ และเป็นมิตรต่อนักกอล์ฟ

ลองจินตนาการว่า เล่นกอล์ฟโดยไม่ต้องถูกล้อมไปด้วยสารเคมีที่ใช้เพื่อรักษาระดับหญ้าให้มีสีเขียว

Golf Course Non Chemical Solution, we helped golf course saved more than 90% of chemical, pesticides & fertilizers cost.

And the best part is we are organic, non-toxic and golfer friendly.

Imagine playing golf without having to be “embraced” by tons of chemicals that used to maintain the green grass

20170628_140139

 

Contact Us for more details